Chương trình sữa học đường trường mầm non Liên Mạc

Công ty cổ phần sữa Ba Vì hưởng ứng chương trình sữa học đường  và ngày uống sữa thế giới tại Trường mầm non Liên Mạc – Từ Liêm – Hà Nội Công ty cổ phần sữa Ba Vì hưởng ứng chương trình sữa học đường  và ngày uống sữa thế giới tại Trường mầm non Liên Mạc – Từ Liêm – Hà Nội Công ty cổ phần sữa Ba Vì hưởng ứng chương trình sữa học đường  và ngày uống sữa thế giới tại Trường mầm non Liên Mạc – Từ Liêm – Hà Nội Công ty cổ phần sữa Ba Vì hưởng ứng chương trình sữa học đường  và ngày uống sữa thế giới tại Trường mầm non Liên Mạc – Từ Liêm – Hà Nội Công ty cổ phần sữa Ba Vì hưởng ứng chương trình sữa học đường  và ngày uống sữa thế giới tại Trường mầm non Liên Mạc – Từ Liêm – Hà Nội Công ty cổ phần sữa Ba Vì hưởng ứng chương trình sữa học đường  và ngày uống sữa thế giới tại Trường mầm non Liên Mạc – Từ Liêm – Hà Nội