CƠ SỞ VẬT CHẤT

Công ty cổ phần Sữa Ba Vì có nhà máy đặt tại Ba Vì, trung tâm vùng chăn nuôi bò sữa trọng điểm, nổi tiếng lâu đời của thành phố Hà Nội và Quốc gia. Nhờ vậy Công ty có lợi thế vô cùng lớn trong việc thu gom sữa tươi từ các trang trại bò sữa và tiến hành chế biến, sản xuất luôn trong ngày, rút ngắn được thời gian vận chuyển nguyên liệu và đảm bảo nguồn sữa luôn tươi, ngon.

Nhà máy chế biến sữa - được xây dựng năm 2009
Nhà máy chế biến sữa – được xây dựng năm 2009

Hệ thống chế biến sữa
Hệ thống chế biến sữa

Hệ thống thiết bị lên men
Hệ thống thiết bị lên men

Hệ thống thiết bị đóng gói sữa chua
Hệ thống thiết bị đóng gói sữa chua

Hệ thống thiết bị đóng gói sữa chua uống
Hệ thống thiết bị đóng gói sữa chua uống

Phòng kiếm tra chất lượng
Phòng kiếm tra chất lượng

Kiểm tra dây chuyền sản xuất sữa
Kiểm tra dây chuyền sản xuất sữa

Nhập khẩu thiết bị
Nhập khẩu thiết bị

Nhập khẩu thiết bị
Nhập khẩu thiết bị