Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì teambuilding 2024 

Teambuilding 2024  – Xả hơi để bơi về bờ