NGUỒN NHÂN LỰC

Công ty đã và đang tập hợp được đội ngũ nhân sự có chất lượng, đảm bảo vận hành tốt hệ thống sản xuất, kinh doanh.
Ban lãnh đạo công ty đều là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm trong ngành sữa Việt Nam hàng chục năm qua.
Bộ phận quản lý nhà máy được đào tạo cơ bản, có trình độ và năng lực thực tiễn.
Công ty có đội ngũ cán bộ kĩ thuật và công nhân lành nghề, nhiều năm qua đã tiếp nhận và vận hành tốt hệ thống thiết bị máy móc hiện đại ngoại nhập. Các sản phẩm mới có chất lượng liên tục được nghiên cứu và xuất xưởng hàng năm, được người tiêu dùng đánh giá cao.
Bộ máy bán hàng được chọn lọc và bổ sung thường xuyên đã góp nên sự tăng trưởng của sản xuất kinh doanh liên tục nhiêu năm qua.