Sản phẩm

Sữa chua uống thanh trùng Ba Vì

– Sữa chua uống thanh trùng Ba Vì được lên men tự nhiên trong điều...

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BA VÌ Ba Vì nổi tiếng...

Sữa tươi thanh trùng Ba Vì – Tươi ngon từ Ba Vì Núi Tản

Sữa thanh trùng Ba Vì của Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì được chế...