Muốn trẻ tăng chiều cao thì nên cho uống sữa tươi hay sữa bột?